GRAFICKÉ NÁVRHY

Grafické návrhy jsme doposud zvlášť neúčtovali. Vždy jsme zahrnuli do času stráveného celkovou výrobou a nebo investovali do jakéhosi poptávkového risku. Za poslední dobu se nám však ukazuje, že tento směr nebyl potencionálními zákazníky řádně doceněn a tak přistupujeme k jeho zpoplatnění. Abychom se mohli grafickému návrhu patřičně věnovat, musíme vědět, že bude mít naše práce smysl. Myslím, že za námi stojí dost referenčních návrhů a realizací, tak, abychom dokázali, že svou práci opravdu umíme. U grafických návrhů – zvláště pak polepů / celopolepů vozidel přistupujeme k zálohové platbě za grafický návrh, který bude v případě realizace zakázky z celkové sumy odečten. Zpracování dat, následná výroba a instalace je věcí jinou.