PROTISLUNEČNÍ FÓLIE

Okenní fólie – budovy
Instalace protisluneční, termoizolační, privátní, designové či bezpečnostní fólie polyesterové na okna, skla, skleněné a prosklené stěny střešní okna a dveře budov a objektů je součástí našeho servisu.

Protisluneční fólie – odrazivé – neodrazivé
Instalace protisluneční fólie je způsob jak ochránit interiér proti nadměrné teplotě – přehřívání, snížení solární energie, UV a IR záření.

Charakter materiálu fólie může být zrcadlový – polyesterový materiál obsahuje mikrovrstvy kovových částic a chová se v ideálním případě jako zrcadlo z pohledu zvenku směrem do interiéru objektu. Princip zrcadlovosti je však založen na rozdílné úrovni světla v interiéru a exteriéru. Pokud se tedy situace obrátí (večer, když rozsvítíte) a v interiéru je více světla než v exteriéru budovy, fólie ztrácí svojí funkci jako privátní ochrana a do místnosti je vidět. Tyto fólie mají nejvyšší účinnost při odrazu sluneční energie. Interiérové provedení – lepeno zevnitř v interiéru je vhodné na jednoduchá skla a okna. Exteriérové provedení fólie je vhodné pro dvojité termální , nebo jakékoli tepelně izolační sklo.

Okenní protisluneční zrcadlová fólie

Charakter materiálu fólie může být nereflexní – neodrazivý.
Tyto polyesterové fólie mají své využití tam, kde ochránit interiér před slunečním zářením a přehříváním interiéru, opět s ochranou UV a IR záření cca 99%, a zároveň nechcete změnit charakter budovy, její vnímání z exteriéru.

Každý typ fólie, ať už zrcadlový, či nereflexní, určený do exteriéru či interiéru je definován svými parametry, což jsou:

Propustnost viditelného světla
Snížení sluneční energie
Redukce oslnění
Odrazivost sluneční energie
Absorpce sluneční energie
Propustnost sluneční energie

Skrze tyto parametry lze zvolit nejvhodnější materiál pro danou aplikaci.

Protisluneční fólie – termoizolační – polyester

Speciálním typem okenní fólie je tepelně izolační či termoizolační fólie. Tento typ fólií podobně zamezuje UV a IR záření a navíc je určen hlavně jako ochrana před pronikáním tepla do interiéru a naopak. V létě zamezuje prostupu tepla směrem do interiéru, v zimě naopak. Účinnost těchto fólií je kompenzována (vykoupena) zatmavením se snahou zachovat maximální propustnost světla; je tak je opět možné vybrat ze škály fólií s různými parametry. Tyto materiály jsou zpravidla určeny do interiéru.