RELIÉFNÍ 3D

Vyrobit firemní štít, stejně tak nainstalovat reklamní ceduli patří do našeho oboru. Jako výrobce reklamních štítů používáme celou škálu podkladových i povrchových materiálů k výrobě reklamy. Jako základní materiály využíváme PVC desky různých tloušťek, extrudovaný polystyren, sendvičová hliníková deska (Al/Pe/Al) typu Dibond s různou tloušťkou hliníkové vrstvy, hliníkový lakovaný plech, pozinkový plech, či ocelový lakovaný plech, nebo nerezový plech. V neposlední řadě dřevo jako klasický stylový materiál v reklamě. Samotný popis či grafiku cedule pak zajišťuje řezaná reklama či digitální tisk z vláště u dvojrozměrných firemních štítů. Trojrozměrné firemní štíty pak jako popis využívají opět písmena či grafiku frézovanou z těchto silných materiálů v kombinaci opět s plotrovou fólií nebo lakem.

PVC písmo, PVC logotypy (loga)

Pvc písmena vyrábíme z tvrzeného PVC, respektive desek, nejčastěji tloušťky 10 a20 mm. Jako výrobce plastického písma, tedy 3D plastového písma se zabýváme i povrchovou úpravou písmen. Nejčastěji lakujeme autolaky, akryláty, nebo acetonovými barvami v souladu s dlouhou trvanlivostí výrobku. Pokud má být písmo prosvětleno, používáme jako materiál PMMA plexisklo a to i v několika vrstvách. Podle typu použití písmena frézujeme mechanicky – spirálové frézy, či řežeme laserovým paprskem. Leštění hrany plexisklového písmene je v mnoha případech nutnou součástí výrobku. 3D plexi písmo i písmena z PVC umísťujeme na distanční podložky, nebo distanční špunty či distanční šrouby.Odsazení písmene od fasády či stěny v interiéru na distančních špuntech umožňuje snadnou demontáž a údržbu 3D grafiky. Nejčastěji je 3D plastové odsazené písmo podsvíceno neonem nebo LED technologií ( pásky, moduly). Kolem neprůhledného, neprůsvitného písmene se tak vytvoří světelná korona či obrysový světelný prstenec. Tohoto typu světelné reklamy lze využít hlavně tam, kde chcete písmo osvítit, avšak nechcete oslnit plochu přílišným množstvím světla a udržet tak reklamu či nápis decentní.

Podsvětlený LED nápis je v současnosti levnější i trvanlivější variantou než podsvětlení neonem – neonovou trubicí. Např. návratnost vstupní investice u plošných LED panelů oproti reklamním panelům se zářivkami je již od 1 roku. Při instalaci používáme šablony písmena a to buď z fólie, nebo PVC desky.

 PVC PÍSMO

Cincopa WordPress plugin

PVC LOGA

Cincopa WordPress plugin

Polystyrenová loga

Polystyrenová grafika frézovaná z etrudovaného polystyrenu je součástí produkce výroby naší společnosti. K frézování polystyrenu, výrobě polystyrénových písmen používáme desky v síle od 10 do 100 mm. Frézováním na CNC fréze vyrábíme písmena čistá, bez proříznutí vnitřních tvarů směrem ven, jako v případě horkého drátu. Jako výrobce polystyrénového loga opatřujeme polystyrénový logotyp povrchovou úpravou pro interiér i exteriér. Nejčastěji používáme omyvatelné fasádní barvy. Instalace polystyrénového 3D loga na fasádu domu, či v recepci probíhá nejčastěji pomocí silikonového lepidla. Správné usazení loga na stěnu pak zajišťujeme pomocí polystyrénové šablony nebo šablony z PVC fólie.

 

Frézovaná polystyrenová písmena

Al elox nerezová loga

Nerezové logotypy můžeme rozdělit do dvou typů provedení.

 Jedná se buď o nerezová loga s povrchovou úpravou nerez většinou tlouštky zhruba 3 mm. Toto provedení je vhodné obzvláště do interiéru – aplikace logotypů či nápisů menších velikostí. Jako výrobce nerezových písmen a logotypů odsazujeme nerezové logotypy v interiéru do vzdálenosti 1 až 2 cm od stěny v závislosti na velikosi písma ( loga), či požadavku zákazníka. Tyto typy nerezových nápisů připravujeme většinou jako uživatelsky snímatelné. Dočasné či trvalé odstranění ze stěny z důvodu malování, či stěhování firmy pak vůbec není problém. Jedna z aplikací kovového logotypu je jeho poosvětlení formou korony. Svítí tak obrys písma, což zvýrazňuje tak jeho plasticitu a odsazení od podkladu.

 Druhým typem provedení je nerezový či chromovaný 3D logotyp jako krabicové písmo. Kompaktní provedení nerezového písma ve smyslu čelo a boky písma je exkluzivní provedení této aplikace. Levnějším řešením je potom provedení, kdy je spoj čela a boků vidět. Tato aplikace je vhodná při pohledové vzdálenosti větší než 3m, kdy se písmo stává z pohledu taktéž kompaktní. Tyto typy krabicového – dutého písma rovněž odsazujeme na distanční trny, vytváříme tak opět prostor pro podsvětlení písma logotypu. Podsvětlení písmen, jež vytváří koronu řešíme nejčastěji pomocí LED technologie nebo tvarovek – neonových trubic.

AL ELOX NEREZOVÁ LOGA